Tööpakkumine avaliku sektori koostöö eksperdile

02. jaanuar 2023

Alustame uut aastat ITL-i organisatsioonilise võimekuse suurendamisega ja otsime oma meeskonda väärtuslikku täiendust, et senisest veelgi paremini seista oma liikmete huvide, konkurentsivõimelise ärikeskkonna ja jätkuvalt kõrge digiriigi maine eest.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) on valdkonna koostöövõrgustik, kes kõneleb digiühiskonna innovatsiooni eest. Meie visiooniks on nutikas Eesti ning tõhus era- ja avaliku sektori koostöö. ITL-i üks fookusi on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna jaoks soodsa ärikeskkonna kujundamine läbi poliitika kujundamise ja õigusloome mõjutamise.

Otsime oma toimekasse meeskonda

AVALIKU SEKTORI KOOSTÖÖ EKSPERTI

Peamised tööülesanded:

· Avaliku sektori organisatsioonidega koostöö koordineerimine ja edendamine;
· Liidu liikmete huvide esindamine era- ja avaliku sektori dialoogides;
· Riigiga koostöö edendamiseks liikmetele oluliste töörühmade juhtimine;
· Õigusaktide ja poliitiliste dokumentide analüüs ning liikmete arvamuste koondamine ja kaitsmine antud teemades;
· Riiklike strateegiate ja õigusaktide mõju hindamine IKT-sektori ettevõtetele.

Ootame sind enda meeskonnaga liituma, kui:

· tunned, et IKT ettevõtete ja avaliku sektori koostöö võiks toimida paremini ja soovid anda sellesse oma panuse;
· Sind kõnetab ITL-i visioon infoühiskonnast “Nutikas Eesti 2035” ja soovid selle ühe valdkonna “julge ja visiooniga riik” eesmärkide saavutamisse panustada;
· Sul on huvi tehnoloogiavaldkonna ja digiriigi arengute vastu;
· Oled meeskonnamängija;
· Oskad oma tööd iseseisvalt korraldada;
· Sul on magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus;
· Hea eesti ja inglise keele oskus kõnes ning kirjas.

Kasuks tuleb:

· Eelnev kogemus õigusaktide ja poliitika dokumentidega töötamisel;
· Teadmised õigusvaldkonnast;
· Varasem kokkupuude (piisab dokumentide tasemel) andmemajanduse, tehisintellekti, reaalajamajanduse või riigihangete teemadega;
· Varasem meeskondade ja/või projektide juhtimise kogemus;
· Varasem töökogemus avalikus või IKT sektoris.

Pakume Sulle:

· Laiahaardelist ülevaadet IKT-sektorit mõjutavatest õigusloome teemadest ning era- ja avaliku sektori koostööst;
· Võimalust mõjutada poliitilisel tasandil Eesti IKT-sektori arengut toetavaid otsuseid;
· Võimalust reaalselt panustada IKT valdkonna jaoks parema ärikeskkonna kujundamisse;
· Võimalust teha koostööd tehnoloogiasektori tippudega;
· Võimekat, koostöövalmit ja toetavat meeskonda.

Tundsid sisemist kutset? Saada oma CV koos kaaskirjaga, mis annab ülevaate Sinu huvidest ja ootustest töökohale, meie büroojuhile, Heleri Vahemäele heleri.vahemae@itl.ee 6. veebruariks 2023. Kui soovid saada rohkem infot selle kohta, kas töökoht on ikka sulle sobiv, kirjuta ITL-i tegevjuhile Doris Põllule.