Ustus Aguri stipendiumi pälvinud TalTechi doktorandi uurimustöö keskendub riistvara turvalisuse tagamisele

24. november 2023

Haridus- ja Noorteameti ning ITL-i välja antava Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja selgus liidu üldkoosolekul.

IKT sektori kõrgeima tunnustuse doktoriõppe valdkonnas ja 5000 euro suuruse stipendiumi pälvis TalTechi doktorant Mohammad Eslami.

Eslami on Tallinna Tehnikaülikooli (TalTechi) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kolmanda aasta doktorant ja tema uurimistöö teema on „On the use of defensive schemes for hardware security“. Doktoritöö juhendajad on Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituudi professor Samuel Pagliarini ja vanemteadur Tara Ghasempouri.

Tunnustuse pälvinud Eslami peab oluliseks Eesti e-riigi toimimist tervikuna. “Riistvara turvalisuse peale peavad mõtlema kõik ettevõtted ja andmemahukad organisatsioonid, kes kasutavad oma töö- ja tootmisprotsessides kiipe. Oleme tõestanud, et viimaste tootmise tsüklisse on võimalik sisestada troojalased, mille abil saab rünnata IT-süsteeme, koguda kasutajaandmeid ja rikkuda andmete turvalisust,” selgitas Eslami.

Ta lisas, et tänapäeval on riistvara turvalisus üha suurema tähtsusega, kuna mõni riik võib olla huvitatud teise riigi kriitilise digitaalse infrastruktuuri ohustamisest. “Tugevdades seadmete turvastandardeid, toetame teadlastena kohaliku tehnoloogiamaastiku arengut, samuti aitame kaasa vastupidava ja turvalise digituleviku loomisele Eestis,“ rääkis ta.

Ustus Aguri stipendium

Fotol ITL-i president Ats Albre, stipendiumi saaja Mohammad Eslami abikaasaga ja ITL-i juhatuse liige Ivo Lasn (foto: J. Jõhvikas).

Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan toob välja, et viimastel aastatel on ülikool jõudsalt panustanud riistvara ja IT-süsteemide turvalisuse teadusvõimekuse arendamisse. Nimetatud valdkond oli ka üks Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programmi teadusmeetme fookusteemadest.

„Kuigi viimasel kümnel aastal on inimeste teadlikkus tarkvaras ja veebis varitsevate ohtude osas tõusnud, siis seadmetest lähtuvatele ohtudele mõeldakse vähem,” ütles Jervan. Ta märkis, et Eslami ja tema riistvara turvalisuse uurimisrühma töö tulemusel on Eesti, kui digiriigi eestvedaja, paremini kaitstud ning jõutud on lahendusteni, mis võimaldavad luua ründekindlamat ja turvalisemat riistvara, millele tarkvara saab toetuda.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liikme Ivo Lasni sõnul on muljet avaldav, et olukorras, kus meil endal Eestis kiibitööstust ei ole, tegeletakse akadeemilisel tasemel Tallinna Tehnikaülikoolis digiriigi turvalisusega just selle nurga alt. „Rahvusvahelises kübermaailmas võib tarkvaral põhinevate lahenduste kõrval olla ründeobjektiks ka riistvara. Näiteks igapäevaselt kasutuses olevates Eesti ID-kaartides olev kiip on riistvara, mis peab olema turvaline. Digilahenduste puhul on usaldus ja turvalisus kasutajate vaates primaarsed. Stipendiumisaaja doktoritöös otsitakse uuenduslikke lahendusi just sellele, kuidas panna riistvara turvalisus vastama kõrgeimatele turvalisuse standarditele.“

Alates 2003. aastast välja antav ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Tehnikateadlane ja informaatik Ustus Agur oli Eesti infoühiskonna teerajaja, kes pani aluse ka Eesti IT-oskussõnavarale. Temanimelise stipendiumiga tunnustavad ITL ning Haridus- ja Noorteamet teadlase silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse.

Stipendium antakse välja IT Akadeemia programmi raames. IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. IT Akadeemia programmi ja tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet.

Haridus- ja Noorteameti ja ITL-i pressiteade 24.11.2023