Ustus Aguri stipendiumi saaja uurib tehisintellekti rakendamist hariduse personaliseerimiseks

02. detsember 2022

ITL andis tänavuse Ustus Aguri nimelise stipendiumi Tartu Ülikooli arvutiteaduse õppekava doktorandile Kristjan-Julius Laakile.

Tegemist on IKT sektori kõrgeima tunnustusega doktoriõppe valdkonnas ja toetuse suurus on 3000 eurot.

Laaki uurimistöö «Tehisintellekti algoritmid personaliseeritava õppe testimiseks» eesmärk on leida tehisintellekti ja hariduse kokkupuutepunktid, mis aitavad õppijatel oma potentsiaali avastada. Tema doktoritöö juhendaja on Jaan Aru Tartu Ülikoolist.

Eesmärk on personaliseeritud õpe

«Eesti haridussüsteemi üks eesmärkidest on jõuda personaliseeritud õppeni, mis arvestaks iga õppija vajaduste ja eripäradega. Teadustöö aitab meil paremini mõista, millist osa kooliharidusest saaks tehisintellekt toetada ja milleks seda kasutama ei peaks. Tehisintellektil põhinevad õpikeskkonnad vähendavad õpetaja koormust ja võimaldavad õpilasele omas tempos liikumist, kuid mitte alati ei ole innovaatilise tehnoloogia rakendamine õpilase arengule kasulik. Oma töös uuringi, kas ja kuidas tehisintellekt võib õpilase arengut hoopis pärssida,» rääkis Kristjan-Julius Laak.

Doktoritöö juhendaja Jaan Aru toob töö keerukusena välja, et viimastel aastakümnetel on toimunud läbimurre õppimise ja mälu aluseks olevate bioloogiliste protsesside mõistmises ning hüppeliselt arenenud infotehnoloogia võimalused, kuid need kaks uurimisvaldkonda ei kattu.

Õpitust peab aru saama

Aru sõnul ei tohiks sihiks olla mujal maailmas personaliseerimiseks kasutatavad tehisintellekti algoritmid, mis soovitavad õpilastele järgmist ülesannet. «Paradoksaalsel kombel sellised lahendused mitte ei tõsta, vaid hoopis piiravad õpilase autonoomsust ja eneseregulatsiooni võimet. Tahame arendada tehisintellekti süsteeme, mis toetavad õpitust arusaamist, iseseisvat mõtlemist ja ennast juhtiva õpilase arengut. Doktoritöös püüame luua realistlikke arvutuslikke mudeleid, mis tabaksid õppimise aluseks olevaid ajuprotsesse ja kasutada neid mudeleid uudse haridustehnoloogia katsetamiseks ja arendamiseks,» lisas Aru.

ITL-i juhatuse liikme Ivo Lasni sõnul on märgiline, et infoühiskonna teedrajava teadlase Ustus Aguri nimelise stipendiumi saab seekord inimene, kes on võtnud ülesandeks uurida, kuidas tehisintellekti rakendada nii, et tulevikus oleks õpetajatel võimalik personaliseeritud õpiteekonna abil lihtsamalt iga õpilase potentsiaali avastada.

«Väikeses Eestis tuleb tehnoloogia võimalused enda kasuks pöörata ning sel moel ressursse kokku hoida, kas või näiteks nii, et õppurid jõuavad kiiresti neile sobivaimale erialale õppima.»

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Stipendiumiga tunnustatakse Ustus Aguri panust Eesti ühiskonna arengusse. ITL annab seda välja koostöös Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programmiga. Stipendiumi on välja antud juba alates 2003. aastast.

ITL, Haridus- ja Noorteamet 1. detsember 2022