Külalisõpetaja meelespea

Prindi

10 soovitust selle kohta, kuidas anda üks hea koolitund

Et tunni sisu kõige paremini Teie õpilasteni jõuaks, tuleb võtta aega selleks, et tund ette valmistada. Ka kogenud õpetajad seisavad aeg-ajalt väljakutse ees, kus tunni teema on põnev, aga õpilastel on vähe soovi sellega kaasa tulla. Või juhtub, et tunni jaoks kavandatu saab otsa 15 minutit enne tunni lõppu ning tuleb lisategevusi leiutada.
Siinkohal toome välja 10 soovitust, kuidas planeerida oma tundi nii, et selle 45st minutist maksimum võtta.

1. Uurige välja, kellele Te tundi annate
Tunni planeerimisel arvestage kõigepealt sellega, kellele Te tundi andma hakkate. Mis on Teie õpilaste vanus, mis võiks olla nende eelteadmised, huvid, millisest sõnavarast nad aru saavad? Tuletage meelde, milline olite Te ise selles vanuses, suhelge võimalusel oma sihtrühma esindajaga või uurige lähemalt kontaktisikult koolist, kuhu Te tundi andma lähete.
2. Sõnastage oma tunni eesmärk
Mida Te oma tunniga saavutada tahate? Kas pärast Teie tundi teavad õpilased midagi uut või oskavad midagi uut teha?
3. Mõelge välja, mis Teie tunnis juhtuma hakkab
Kõige lihtsam võib tunduda oma sõnumit õpilastele edastada loenguvormis, kuid see ei pruugi osutuda otstarbekaks.
Õpilased väsivad kiiresti, kui nad ei saa ise kaasa lüüa. Mõelge, kas ja kuidas saaksite tekitada tunnis arutelu – näiteks küsige õpilastelt küsimusi, pange neid omavahel väitlema vms. Kui võimalik, küsige nõu ka oma kooli kontaktisikult või mõnelt teiselt õpetajalt.
4. Mõelge, milliseid materjale Teil vaja läheb
Kas Te tahate jagada õpilastele materjale? Soovite Te kasutada projektorit, et oma teemat illustreerida? Mõelge kõigi vajalike materjalide ja vahendite peale juba varakult enne tundi. Uurige ka kooli kontaktisikult, kas Teie klassiruumis on olemas tahvel, projektor või mõni muu abivahend.
5. Tehke oma tunnile algus, keskpaik ja lõpp
Teil on aega 45 minutit. Võtke umbes 5 minutit enda tutvustamiseks, 15-20 minutit teema edasi andmiseks, kümmekond minutit õpilaste kaasalöömiseks ning 5 minutit lõpetamiseks.
6. Tutvustage õpilastele tunni alguses, mis juhtuma hakkab
Pärast enda tutvustamist on kindlasti hea tutvustada õpilastele ka seda, mis on Teie tunni eesmärk (vt punkt 2) ning kuidas selleni jõuate. Õpilasel on kasulik teada, mida ta uue teadmise või oskusega, mida edasi anda tahate, peale saab hakata. Nii saab ta seostada need oma huvidega. Nii saab õpilane tunnis paremaks osalemiseks vajaliku eelteadmise ja Teie saate hiljem küsida nende käest, kuidas eesmärk täidetud sai.
7. Uurige õpilastelt tunni lõpus, mida nad õppisid
Tunni lõpp on väga oluline. Selleks ajaks võivad õpilased olla juba pisut rahutud, kuid kui uurida nende käest, mida nad tunnis õppisid, jätavad nad selle paremini meelde. Näiteks võib õpilastel paluda öelda, mida nad tunnis teada said või mis neile huvi pakkus. Üldiselt ei ole otstarbekas küsida: “Mida me täna tunnis tegime?" - sellele vastatakse enamasti, et kirjutasime,
lugesime, kuulasime jms). Ka võib lasta õpilastel kirjutada vastused märkmepaberitele.
8. Pange tunni kava ja oma ning õpilaste tegevused kirja
Läbimõeldud ja kirja pandud tunnikava aitab Teil püsida teemas, hoida silma peal tunni eesmärkidel ning annab kindlustunde. Spikerdamine on siin lubatud – tunni ajal saate oma märkmed enda läheduses hoida. Eelnevalt võiksite paluda oma tunnikava üle vaadata mõnel tuttaval. Kui Teie plaan on arusaadav ilma lisaküsimusteta, on kõik korras. Kui midagi jääb ebaselgeks, mõelge selle parendamisele. Kirjutage tunni kava üles just sel viisil, mis Teile kõige mugavam on. Kava puhul on oluline pidada meeles, mida igas faasis teete Teie ja mida teevad õpilased – õpilaste tegevus peab toetama uue materjali omandamist!
9. Küsige koolist nõu
Kui Teil tekib tunni jaoks mingisugune idee ja Te ei tea, kas see toimib, küsige nõu oma kooli kontaktisikult või teistelt õpetajatelt. Samuti saate nendega rääkida kõigi teiste küsimuste osas, mis Teil seoses tunniga tekkida võivad.
10. Oodake ootamatusi
Neid võib tulla (ja kindlasti tuleb!) mitmesuguseid. Tihti võivad õpilased kätte näidata huvitava arutlusliini hoopis otstarbekamalt kui Te ise eelnevalt planeerisite. Ärge jääge oma plaani kinni. Olgu see pigem abivahendiks. Ja kui ka kõik hoopis teisiti minemas on või tekib peas hetkeline tühjus, saate näiteks küsida õpilastelt kasvõi seda, mida nad veel Teie tunni teema, Teie või Teie töö kohta teada saada tahavad.

Allikas: www.tagasikooli.ee