Digitaliseerimine

  • Eesti konkurentsivõime säilitamiseks ja parandamiseks peavad oluliselt suurenema ettevõtete investeeringud tööstuse kaasajastamisse.
  • Riik peab looma majanduse digitaliseerimise riikliku toetusmeetme, mis hoogustab kogu Eesti majanduse arengut.
  • Infot tuleviku tootmise olulisuse ja võimaluste kohta tuleb jagada süsteemselt.
  • Ekspordi toetamiseks ja tõrgeteta toimimiseks on loodud töötavad meetmed ja lihtne ärikeskkond.

Tööstuse digipööre Eestis on võimalik ja vajalik
Tööstus 4.0 on uudsete tehnoloogiate rakendamine kogu tarneahela lõikes tööstusettevõtte tootlikkuse suurendamiseks. Eesti konkurentsivõime säilitamiseks, aga veelgi enam parandamiseks, on vaja järgnevatel aastatel teha olulisi investeeringuid tööstuse kaasajastamisse. LOE EDASI

Transpordi ja logistika digitaliseerimine on suure potentsiaaliga valdkond
Lähikümnenditel on transpordisektoris oodata murrangulisi muudatusi, kus suur osa turust jagatakse ümber seoses tehnoloogia arengu ning uute ärimudelitega. Võidavad eelkõige infotehnoloogia võimalusi kasutavad ärimudelid. Eestil, kui maailmas tunnustatud digiriigil, tekivad sellega seoses võimalused majanduskasvuks. LOE EDASI


SAAVUTUSED  
Pilootprojektid Hyrles ja Protex   
ITS Estonia võrgustik  
Eesti IKT klaster  
IKT lahenduste eksport