DINNOCAP

Projekti nimi: DINNOCAP – Digital Innovation Capacity Building
Projekti eesmärk: DIGINNO projekti jätkuna suurendada VKEdele ja tööstussektoritele suunatud DIGINNO tööriistade ja lahenduste kasutamist, et toetada digitaalset transformatsiooni, laiendada valitud DIGINNO väljundeid Venemaale ning katsetada nende kohandatavust Venemaa tööstuste digitaliseerimise kontekstis. DINNOCAPi üldine eesmärk on luua innovaatiliste digilahenduste kogum, et toetada VKEde, tööstusliitude ja poliitikakujundajate pädevuste tõstmist.

Projekti periood: 1.01.-31.12.2021
Projekti kogueelarve: 876 195 EUR
Projekti partnerid: Juhtpartner Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Poola Elektroonika ja Telekommunikatsiooni Kaubanduskoda, Läti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liit,
Leedu Inseneritööstuse Liit, Leedu Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia Tööstuse Liit, RISE Uurimisinstituut Rootsi AB, Aalborg Ülikool, ITL, Bronnoysundi Registrikeskus, VKEde Tugikeskuste Liit Kaliningradi oblastis

Projekti tegevuste elluviimist toetab: Interreg Läänemere Regiooni Programm 
Projekti lisainfo: https://www.diginnobsr.eu/dinnocap

Doris PõldEESTI IKT KLASTRI JUHT; TÖÖSTUSE ALAMKLASTER617 7145511 4411