Tööstus 4.0

ITL ja tööstuse digitaliseerimine

Tööstuse digitaliseerimine tähendab erinevate tehnoloogiate enda kasuks tööle panemist ning seeläbi masinate integreerimist terviklikuks süsteemiks tehases, mille kaudu on võimalik saavutada suuremat efektiivsust ning tootlikkuse tõusu. Tootmise digitaliseerimine on kõige suurem osa Tööstus 4.0 kontseptsioonist. See tähendab erinevate kaasaegsete infotehnoloogiliste lahenduste koos rakendamist tootmises, et suurendada tulusid või alandada kulusid. Uued sensorid, rohkem andmeid ja arenenud analüütika võimaldavad ettevõtetel uuendada protsesse ja jõuda nutikama tootmise ning kõrgema tootlikkuseni. Soovime luua ühtset Tööstus 4.0 koostööplatvormi ning tegutseme selle nimel.

Eesti IKT klaster on koondanud parimad tööstuse digitaliseerimise tehnoloogiaid pakkuvad ettevõtted, nagu Proekspert, Tieto, BCS Intera, Helmes, Columbus, LeanEst, Fujitsu. Klastri eestvedamisel on algatatud pilootprojekte tuleviku tehnoloogiate rakendamise näitamiseks ning uute ärimudelite loomiseks tööstustes.

Tootmislahenduste projektid ja algatused

Demokeskkond

„Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine“ on ITL-i, Eesti Masinatööstuse Liidu ja Hyrles OÜ koostööprojekt. Tööstuse digitaliseerimisega on võimalik saavutada suuremat efektiivsust ning tootlikkuse tõusu. Materjalist saab toode õigeks ajaks valmis ja masinad on kenasti koormatud. Läbi parema planeerimise vähenevad plaanivälised ületunnid ning nendega seonduv kulu. Projekti elluviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EL Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusest.

Videotes näeb nii materjali kui ka inimese teekonda tootmise automaatset planeerimisest kuni reaalaja tehasesse jõudmist.

Ragnarok 2.0

Targa rõiva prototüüp sündis koostöös: Eesti IKT klaster kutsus kokku IKT-valdkonna ettevõtted ning Tallinna tehnikaülikooli esindajad, et koos viia ellu targa toote piloot. Tööülikonna prototüübi sees on näiteks kõnetuvastus, GPS-positsioneerimine, kukkumise tuvastus, aktiivsusmonitor, valgus jm.

Kuidas alustada?

Muutuste vajadus lähtub ettevõtte strateegiast, tööstuse digitaliseerimine peaks algama ettevõtte vajaduste analüüsist.

Edulood ettevõtetelt

ITL ning Eesti Tööandjate Keskliit korraldasid koostöös 4-osalise seminaride sarja „Ettevõtte praktiline digiteekond“, kuhu oodati ettevõtete juhte, kes soovivad viia tootmise või teenuste osutamise digitehnoloogiate abil järgmisele tasemele. Videod praktiliste edulugudega ettevõtetelt:

Tallinna Ettevõtluskeskus koostöös ITL-iga on välja töötanud 8-osalise koolitussarja “Digitaliseerimise kiirkursused”, milles keskendutakse digitaliseerimise erinevatele osadele.

Tööstuse digitaliseerimise edulood Eesti ettevõtete näitel, Läänemere riikide projekti DIGINNO raames kogutud edulood lähiriikidest.

Kuidas osaleda?

DIGINNO projekti toel valminud Digiküpsuse hindamise küsimustik (rakendus asub EAS-i kodulehel) aitab mõõta ettevõtet kümnes ärivaldkonnas.

Digidiagnostika läbiviimiseks soovitame kasutada ettevõtteid, kellel on lisaks konsulteerimise kogemusele ka tööstusettevõtetes IT-projektide elluviimise ja tehnoloogiate rakendamise kogemus. Uuri, millised Eesti IKT klastri ettevõtted omavad kogemusi tööstusvaldkondade projektide teostamisel.

Osale iga-aastasel tööstuse digitaliseerimise teemaline “Industry 4.0 praktikas” konverents.

Toetusmeetmed

Tallinna Ettevõtluskeskus võtab vastu väikeettevõtja digilahenduste toetuse taotlusi.

EAS toetab ettevõtete digitaliseerimise teekaardi loomist