Tippteadlased tutvustavad IT-konverentsil ettevõtjatele uudseid tehnoloogiaid ja uurimisvaldkondi

26. oktoober 2021

IKT teadus- ja ettevõtluskonverents „ICT Means Business“ toimub 4.-5. novembril hübriidkonverentsina Tartu Ülikooli Delta keskuses.

Konverentsi saab jälgida: https://worksup.com/ictmeansbusiness

Üritusel annavad ligi 30 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teadlast Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tallinna Ülikoolist ülevaate IKT teaduse ja innovatsiooni eesliini uurimisvaldkondadest ja arengusuundadest ning arendatavatest tipptehnoloogiatest.

Konverentsil käsitletakse järgmisi teemasid: tehisintellekt ja masinõppimine, andmeteadus ja suurandmed, robotite-inimeste koostöö ja asjade internet tööstuse protsessides, digipööre ja elukestev õpe, tarkvara usaldusväärsus, riistvara ja süsteemide turvalisus ning usaldatavus, tarkade asjade internet, küberkaitse. Samuti tutvustatakse, millised on nendes valdkondades koostöövõimalused ettevõtetega.

Teiste seas esinevad Pawel Sobocinski, Samuel Nascimiento Pagliarini ja Rain Ottis Tallinna Tehnikaülikoolist, Merja Bauters Tallinna Ülikoolist, Arnis Paršovs, Jaan Aru, Ulrich Norbisrath ja Jaak Vilo Tartu Ülikoolist.

Novembri algusest Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse, arenduse, kõrg- ja kutsehariduspoliitika asekantsleri ametisse astuva Renno Veinthali sõnul on väga oluline, et ülikoolid teadustulemusi ja nende võimalikke rakendusvõimalusi ettevõtjatele ja laiemalt ühiskonnale tutvustavad. „Eesti majanduskasvu edendamiseks on oluline tõsta tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevuse võimekust, mida saab ja tuleb rakendada ka eestikeelse kõrghariduse tugevdamiseks IKT valdkonnas. Seda ministeerium ka toetab – tänaseks on kolmes ülikoolis IT Akadeemia programmi IKT teaduse toetusmeetme toel kaastatud enam kui 140 uut teadlast,” ütles ta.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige Ivo Lasn toob välja, et ettevõtete ja teadusasutuste koostöös tehtav teadus- ja arendustegevus on üks peamisi viise teadusmahuka ettevõtluse tekkimiseks ja arendamiseks: “See on pikaajaline vastastikune protsess, kus ettevõtted saavad erinevatel elualadel koos ülikoolidega läbi innovatsiooni rohkem lisandväärtust luua ning müüa maailmas unikaalseid lahendusi.” Lasni sõnul on oluline seegi, et koostöö ei piirdu üksnes teadus- ja arendustegevusega, vaid ettevõtted on kaasatud ka ajakohaste õppekavade arendamisel, õppetöö läbiviimisel ja talentide koolitamisel.

Konverents toimub Tartu Ülikooli Delta keskuses ning kantakse üle virtuaalselt. Konverentsil osalemiseks on vajalik registreeruda hiljemalt esmaspäeval, 1. novembril. Teemade, esinejate ja ajakavaga saate tutvuda Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu kodulehel. Ürituse Facebooki leht.

Konverents toimub inglise keeles. Delta keskuses on üritusel osalemine võimalik vastavalt kehtivatele koroonakriisi regulatsioonidele.

Konverentsi partnerid on TalTech, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, IT Akadeemia programmi koordineerija Haridus- ja Noorteamet ning programmi rahastaja Haridus- ja Teadusministeerium.

Osalemine on tasuta, korralduskulud kaetakse IT Akadeemia programmist.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. Aastatel 2018-2023 investeerib Haridus- ja Teadusministeerium IT Akadeemia programmi IKT teaduse toetusmeetme tegevustesse läbi riigieelarve ning Euroopa Sotsiaalfondi ligi 16 miljonit eurot.