IKT teadus- ja ettevõtluskonverents “ICT Means Business”

04. november 2021 - 05. november 2021

Konverentsi ettekanded on inglise keeles.

Ettekannete slaidid lisatud konverentsi programmi!

Andmeteadus ja suurandmed, tehisintellekt ja masinõppimine, küberkaitse ja küberturvalisus, tarkade asjade internet, robotite ja inimeste koostöö, riistvara, süsteemide ning tarkvara usaldusväärsus, digipööre ja elukestev õpe – need on riigi fookusvaldkonnad, mille laiapõhjaline tugevdamine ja arendamine Eestis teaduse, ettevõtete ning riigi koostöös on meie innovatsioonivõimekuse võtmeks.

Konverentsil läheneme info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele (IKT) ning innovatsioonile teadusvõtmes – Tartu ülikooli, TalTechi ja Tallinna ülikooli teadlased tutvustavad fookusvaldkondade sisu ja võimalusi ettevõtetele ning Eesti ühiskonnale laiemalt.

Osalejad saavad ülevaate tänapäeva teaduse ja innovatsiooni “kuumadest” eesliini uurimisvaldkondadest ja arengusuundadest ning Eesti ülikoolides arendatavatest tipptehnoloogiatest, ideid äriprotsesside arendamiseks ja uute ärimudelite loomiseks ning võimaluse teadlastega näost-näkku kohtuda.

Osalema on oodatud kõik, kellel on oluline olla kursis IKT valdkonna arengute ja tulevikuvõimalustega:
ettevõtete juhid, arendusjuhid, IT juhid, ettevõtjad nii IKT- kui teistest sektoritest;
ettevõtlusliitude esindajad;
avaliku sektori esindajad – ministeeriumite teadus- ja arendusnõunikud ning valdkondade juhid, kohalike omavalitsuste arendusjuhid, rahastusorganisatsioonide esindajad jt;
akadeemilised töötajad ja magistri- ning doktoriõppe tudengid.

Üritus toimub hübriidkonverentsina, millel on võimalik osaleda kohapeal Tartu ülikooli Delta keskuses (üritusel järgitakse kehtivad Covid-regulatsioone). Samuti saab ettekandeid jälgida ja aruteludes osaleda veebipõhiselt.

Tallinnas, Tartus ja Pärnus on võimalik veebipõhist üritust jälgivatel osalejatel, kes töötavad konverentsi sihtrühma kuuluvas ettevõtes või organisatsioonis, koostöös Woltiga tellida endale üks lõunasöök väärtuses 15 eurot.

Konverentsi saab jälgida: https://worksup.com/ictmeansbusiness

Osalemine on tasuta, korralduskulud kaetakse IT Akadeemia programmist. IT Akadeemia IKT teaduse toetusmeedet rahastatakse osaliselt Euroopa Sotsiaalfondist meetme „IKT programm“ vahenditest.

Programm

4. november 2021

Päeva moderaator: Mart Toots, ITL-i arendusnõunik.

10.30 Konverentsi avamine

 • Katrin Pihor, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja
 • Ivo Lasn, ITL-i juhatuse liige, Playtech Estonia direktor

10.45 Andmeteadus ja suurandmed

 • Jaak Vilo, TÜ arvutiteaduse instituudi andmeteaduse õppetooli juhataja, bioinformaatika professor – sissejuhatus teemasse (esitlus);
 • Kuldar Taveter, TÜ arvutiteaduse instituudi tarkvaratehnika õppetooli juhataja, infosüsteemide kaasprofessor – “Why is the theory of constructed emotion relevant in computer science?” (esitlus)
 • Feras Mahmoud Naji Awaysheh, Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi serva-andmeanalüütika lektor – “The Next Big Thing in Big Data: Edge Intelligence” (esitlus)
 • Ulrich Norbisrath, TÜ arvutiteaduse instituudi tarkvaratehnika kaasprofessor – “Bridging Virtual and Physical” (esitlus)

Andmeteaduse meetodid ja suurandmete analüüs mõjutab erinevate valdkondade, sh asjade interneti, robootika, tööstuse automatiseerimise jt arendamist ning rakenduste loomist. Kiirenevad andmehulgad avavad uusi võimalusi ettevõtete majandustegevuse edendamiseks, samas on tähtis leida uusi meetodeid ning tehnoloogilisi lahendusi keeruliste ja mahukate andmetega toimetulekuks ja nendest tegelikult ka kasu saamiseks. Võrreldes varasemaga on võimalik andmeanalüüsi teha reaalajas, samuti pälvivad üha rohkem tähelepanu tulevikku ennustavad analüüsid. TÜ arvutiteaduste instituudi teadlased avavad ettekandes andmeteaduse ja suurandmete valdkonda.

11.45 Digipööre ja elukestev õpe

 • Merja Bauters, Tallinna ülikooli digitehnoloogiate instituut, digipöörde sihtrahastusega professor – “Learning at Work for Change and Co-reaction” (esitlus)
 • Kairit Tammets, Tallinna ülikooli digitehnoloogiate instituut, haridustehnoloogia professor – “School-university-industry partnership for co-creating educational innovation: Lessons learnt’” (esitlus)

Uurimistöö keskendub neljale aspektile:
a) elukestvas õppes vajalikud oskused,
b) erinevad meetodid loominguliseks ja koostöös õppimiseks; töö meetodid, mis toetavad töö tegemise, kultuuri ja protsesside muutuseid sektoritevahelises ökosüsteemis ning mis aitavad jagada kogemusi ja koostöös probleemidele lahendusi leida. Lisaks keskendume
c) selliste näitajate väljatöötamisele, mis peaksid aitama ettevõtetel hinnata oma töötajate aktiivsust uute teadmiste omandamisel ja ettevõtluslikkust ning
d) arendame meetodeid, mis aitavad eelmainitud näitajaid parandada, katsetades loomevaldkonnas tegutsevate ettevõtjatega.
Meie jaoks on oluline välja töötada ja arendada õppimisvõimalused, mis võimaldavad võimalikult sujuvat teadmussiiret ja oskuste vahetamist erinevate sektorite vahel. Dünaamilise võrgustikupõhise koostöö saavutamine on kriitiline, et tegevus oleks majanduslikult kasulik kõigile. See tähendab, et me liigume edasi kasutajakesksest disainist süsteemile, kus töötajatel, kodanikel, ettevõttetel ja keskkonnal on kõigil võrdne roll.

12.45 PAUS

13.30 Tehisintellekt ja masinõppimine

 • Meelis Kull, TÜ arvutiteaduse instituudi masinõppe kaasprofessor – Sissejuhatus teemasse (esitlus)
 • Anna Aljanaki, TÜ arvutiteaduse instituudi informaatika lektor – “Let there be music: when AI learns to compose” (esitlus)
 • Jaan Aru, TÜ arvutiteaduse instituudi arvutusliku neuroteaduse ja tehisintellekti kaasprofessor – “From natural to artificial intelligence” (esitlus)
 • Raivo Kolde, TÜ arvutiteaduse instituudi terviseinformaatika kaasprofessor – “Long road towards AI in healthcare” (esitlus)

Tehisintellekti ja masinõppe näol on tegemist ühe kiiremini kasvava tehnoloogiavaldkonnaga maailmas, mis mõjutab nii Eesti IKT sektorit kui ka teisi majandusharusid, andes võimaluse kõrgema lisandväärtusega teenuste ja toodete pakkumisele ning automatiseerimise ulatuslikumale kasutamisele. Oluliseks rakenduskohaks on ka nt tervishoiusüsteem ja e-valitsemine.

14.30 Tarkvara usaldusväärsus

 • Pawel Sobocinski, TalTechi Kompositsiooniliste süsteemide ja meetodite laboratooriumi professor ja programmijuht (esitlus)
 • Edward Barish Morehouse, Amar Hadzihasanovic, Fosco Loregian, TalTechi Kompositsiooniliste süsteemide ja meetodite laboratooriumi järeldoktor-teadurid (esitlus)
 • Mario Román Garcia, Diana-Maria Kessler, Nathan Jospeh Haydon, TalTechi Kompositsiooniliste süsteemide ja meetodite laboratooriumi doktorant-nooremteadurid

Usaldusväärsust loovad ühelt poolt tehnoloogilised meetmed – tarkvara korrektsuse, ohutuse, ressursikasutuse analüüsimise ja analüüside tulemuste sõltumatu kontrolli meetodite ja tööriistade ökosüsteem. Teisalt aga on usaldusväärsuse tagamine ka sotsiaalne ja majanduslik protsess. Ideaalses tarkvaraprotsessis on tellijad või müüjad, arendajad ja kasutajad kõik huvitatud igaüks enda usaldusväärsuse ehitamisest. Kuidas tulla toime moodsate tarkvarasüsteemide mahu ja keerukuse ning tarkvaraprotsessis osalejate erinevate motiividega? Kompositsioonilisuse idee on vältida monoliitseid süsteeme, ehitada süsteeme tükkidest ning analüüsida tükke eraldi, keskendudes sellele, mis toimub tükkide piiril, nendevahelistele liidestele.
Prof. Paweł Sobociński teeb üldise sissejuhatuse uurimisvaldkonna, millele järgnevad labori teadlaste lühiettekanded, kus nad esitlevad oma viimase kahe aasta parimate artiklite tulemusi.

15.30 Vaheaeg

15.45 Küberkaitse ja küberturvalisuse sessioon

 • Applied Cyber Security
  Arnis Paršovs, TÜ arvutiteaduse instituudi andmeturbe ja teoreetilise arvutiteaduse õppetooli küberkaitse teadur (esitlus)
 • The many face(t)s of cyber security
  Rain Ottis, TalTechi IT teaduskonna küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse kaasprofessor tenuuris (esitlus)

Küberturvalisus on laiahaardeline valdkond, mis aitab kaitsta me igapäevaelu osaks olevat tundlikku infot. Mida kõikehõlmavamaks muutuvad infosüsteemid, seda paremaid küberkaitse vahendeid on vaja, et olla kaitstud erinevate juhtumite eest. Eriti kehtib see Eesti kohta, kus digitaalallkirja (ID-kaart) kasutatakse enamiku erinevate valitsusega seotud teenuste kasutamiseks. Tartu ülikooli ja TalTechi ühissessioonis räägitakse tulevikuväljavaadetest rakendusliku küberjulgeoleku valdkonnas ja tutvustatakse projekte ja uurimisteemasid, millega keskused praegu tegelevad.

16.30 Päeva kokkuvõte

19.00 Õhtusöök

5. november 2021

Päeva moderaator: Jorma Hiie, Auve Tech

9.00 Päeva sissejuhatus

9.05 Tarkade asjade internet (IoT)

 • Uljana Reinsalu, TalTechi IT teaduskonna arvutisüsteemide instituudi (ITAI) sardtehisintellekti labori teadur
 • Jürgen Soom, TalTechi ITAI sardtehisintellekti labori doktorant-nooremteadur (esitlus)
 • Konstantin Bilozor, TalTechi IT-teaduskonna tööstusdoktorant (esitlus)
 • Alar Kuusik, TalTechi ITEI kommunikatsioonisüsteemide uurimisrühma vanemteadur (esitlus)

Maailmas on juba miljardid internetti ühendatud targad asjad. Asjade interneti (IoT) paradigma ei hõlma mitte ainult uudseid seadmeid ja tehnilisi lahendusi, vaid see võimaldab ka muudatusi juhtimises – näiteks tootmise ja transpordi rakendustes ning inimeste igapäevaelus, mis on seotud isikliku tervise, turvalisuse ja mugavusega. Kõik see kokku võimaldab uusi ressursisäästlikke ning suurema lisandväärtusega innovaatilised tooteid ja teenuseid. Kommunikatsioonisüsteemide uurimisgrupp tegeleb 5G ja teiste raadiosidetehnoloogiate arendustega. Teise põhisuunana tegeleb uurimisgrupp lahenduste loomisega digitaalse ühiskonna tarbeks, mis kätkeb endas nutikat tervishoidu, energiasäästlikku keskkonda, tööstuse digitaliseerimist ja teisi sarnaseid rakendusi. Sardtehisintellekti labor keskendub masinõppe lahenduste arendamisele nutikate seadmete sees kasutamiseks, tehes koostööd erinevate merenduse, meditsiini, targa linna, autonoomsete sõidukite ja tööstusautomaatika teadusgruppide ja ettevõtetega.

10.00 Robotite-inimeste koostöö ja asjade internet tööstuse protsessides

 • Karl Kruusamäe, TÜ tehnoloogiainstituudi robootika kaasprofessor – Sissejuhatus teemasse
 • Arun Singh, TÜ tehnoloogiainstituudi koostöörobootika kaasprofessor – “Towards Deploying Robots in Highly Dynamic and Uncertain Environments” (esitlus)
 • Naveed Muhammad, TÜ arvutiteaduse instituudi isejuhtivate sõidukite tehnoloogia lektor – “Motion prediction in autonomous driving” (esitlus)
 • Huber Flores, TÜ arvutiteaduse instituudi lausandmetöötluse kaasprofessor – “Foundations of Autonomous Pervasive Sensing Systems” (esitlus)

Oleme sisenemas robotite ajastusse – robotid on üle võtmas ülesandeid, mis võimaldavad paremini toime tulla demograafiliste muudatuste väljakutsetega ning automatiseerida keerulisi protsesse. Et suurendada ettevõtlussektori konkurentsivõimet, on oluline tähelepanu pöörata tööstuse digitaliseerimisele, protsesside juhtimisele ning tõsta robotite rakendatavust väikese ning keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Kuidas seda teha, ettekandes tutvustataksegi.

11.00 Vaheaeg

11.30 Riistvara ja süsteemide turvalisus ning usaldatavus

 • Samuel Nascimiento Pagliarini, TalTech, Riistvara turvalisuse keskuse professor ja juhataja (esitlus)

Turvalisus ja usaldatavus on uurimissuunad, mille olulisus kasvab koos digi-maailmas esile kerkinud ohtudele. Suur osa IT-turvalisusega seotud probleemidest tuleneb riistvarast. MItmetel tegevusaladel (nt energeetika, side, finants, transport, riigikaitse) tooks küberohtude realiseerumine kaasa suurt materiaalset kahju või katastroofilisi tagajärgi. Seega on ülioluline tugevdada IT riistvara ja süsteemide turvalisusega seotud teaduskompetentsi. Ettekandes tutvustatakse keskuse uurimisvaldkondi ja tulemusi.

12.00 Paneeldiskussioon “Kuidas jõuda koostööni ja saavutada konkurentsieelis innovatsiooni ning teaduse kaasabil?”

 • Maarja Kruusmaa, TalTech, teadusprorektor, biorobootika keskuse juht
 • Dan Bogdanov, Cybernetica AS, juhatuse liige
 • Kadi-Liis Veiman, Ettevõtluse Arendamise SA, ettevõtluse ja innovatsioonikeskuse T&A ekspert
 • Hardi Tamm, Hardi Tamm, Asper Biogene LLc juht

12.45 Konverentsi lõpetamine

Konverentsi programm inglise keeles.