ITL Digital Lab

ITL Digital Lab on ITL-iga ühtse koordineerimise all olev organisatsioon, mille eesmärk on uute äriarenduse teemade algatamine ITL strateegia raames ning uute teenuste testimine Eestis ja rahvusvaheliselt​.​

Visioon: Oleme ettevõtete digitaalset innovatsiooni ja koostööd toetav organisatsioon.​

​Juhtimismudel:
Operatiivse juhtimisega tegeleb juhatus ja projektide juhid. Kõik suuremad finantsilised otsused kinnitab juhatus kahe allkirjaga. ​

​MTÜ juhatus lähtub tegevuste elluviimisel ITL äriarenduse strateegiast:​

  • Alates 2016 on MTÜ-d juhitud ühtselt IKT klastriga, seostades seeläbi ITL äriarenduse strateegilised eesmärgid ITL Digital Lab tegevustega ja tagades ühtse vaate IKT valdkonna arengule;​
  • ITL juhatuse koosolekutel arutatakse läbi kõikide uute projektide algatamine ja finantseerimine;​
  • MTÜ on eraldiseisev juriidiline keha, mis võimaldab ITL äriarenduse valdkonnal algatada projekte ilma rikkumata riigiabi reegleid;​
  • MTÜ võimaldab iseseisvuda klastrist välja kasvanud algatustel​

Juhatus​e liikmed:
Seth Lackman​
Doris Põld ​
Madis Sassiad

Põhikiri:

Peamised tegevussuunad:

  • ITS (Intelligentsed transpordilahendused)​
  • RTE (Reaalaja majandus)​
  • IoT (Internet of Tihings)​

Tegevussuundi võib lisanduda lähtuvalt ITL strateegiast ja liikmete huvidest.​

Projektid: